usługi

transformacja
zawodowa, życiowa

Wsparcie w trwałej zmianie na głębokim poziomie, kiedy zawiodły inne strategie, przy blokadach potencjału, wypaleniu zawodowym/życiowym lub transferze w dojrzałość.

zmiana perspektywy

Odkrycie różnorodnych, czasem nieoczywistych perspektyw jednej sytuacji, za pomocą metafory, powodujące przełom w sposobie myślenia i działania, umożliwiający wybór lub zmianę.

odkrywanie powołania

Praca na najgłębszym poziomie, przy odkrywaniu najgłębszych potrzeb, tożsamości, sensu życia, powołania i innymi aspektami transpersonalnymi.

zmiana zawodowa

Kompleksowe wsparcie w procesie świadomej zmiany zawodowej, od ustalenia potencjału i celu, po strategię i dossier kandydata, włączając budowanie marki własnej i social selling, autentycznie i spójnie.

leadership
efektywność osobista

Budowanie samoświadomości swojego stylu funkcjonowania, potencjału i wartości w celu osiągnięcia autentycznego, spójnego i wiarygodnego stylu przywództwa, a także efektywności własnej.

mentoring

Rozwój umiejętności zarządczych w zakresie budowania wiarygodności i autentyczności, marki własnej, efektywności osobistej i organizacyjnej, budowania zaangażowania i zarządzania zespołem i HR.