mentoring

„Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry nauczyciel tłumaczy. Wybitny nauczyciel pokazuje. Wielki nauczyciel inspiruje”.

Generał Wiliam E. Ward

 „Mentors share. Mentors care. Mentors dare. Mentorzy dzielą się z innymi. Mentorzy dbają. Mentorzy mają odwagę – dokonywać znaczących zmian w swoim życiu zawodowym przez przekazywanie młodszemu pokoleniu, które kiedyś ich zastąpi, swojej wiedzy, energii i wartości”. Te słowa Philipa G. Zimbardo można uznać za najprostszą definicję mentoringu.

Mentor to ekspert, osoba o mocnych kompetencjach, która koncentruje się na celach i długotrwałym rozwoju Klient. Profil kompetencyjny mentora składa się zarówno z kompetencji twardych, jak i kompetencji miękkich. Zadaniem mentora jest prowadzenie oraz dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z Klient, czyli osobą przez niego prowadzoną. Celem mentoringu jest uczenie się poprzez współpracę w relacjach biznesowych. Ma na celu wydobycie zasobów, których źródłem jest Klient.

Korzystając z mojej dużej wiedzy i doświadczenia, jak również innych zasobów odnajdziesz się organizacyjnie lub przedsiębiorczo, odkryjesz i rozwiniesz swój potencjał czy styl, zwiększysz efektywność pracy czy organizacyjną, poukładasz procesy lub ustalisz spójną strategię.

Jestem doświadczonym menedżerem z kilkunastoletnią historią zatrudnienia w dużych i znanych korporacjach, praktykiem biznesowym i HR, a także przedsiębiorcą. Pracowałam i nadal pracuję z dużą liczbą osób z różnych szczebli w strukturze organizacyjnej nad ich rozwojem i efektywnością. Pracuję z Zarządami lub indywidualnie nad skutecznym zarządzaniem lub efektownością organizacji.

Byłam mentorem w projekcie PARP „Early Waring Europe”, gdzie wspierałam przedsiębiorców w kryzysie, pomagając zmienić i rozwijać ich organizacje. Pracuję z prezesami i właścicielami firm, CEO i Top Executives, a także szefami HR nad ich stylem pracy, polityką i strategią lub kompetencjami.

faq

Jeśli:

 • chcesz pracować nad efektywnością zarządzania i organizacyjną,
 • chcesz budować zaangażowane i skuteczne zespoły,
 • kompetencje przyszłości są dla ciebie ważne i chcesz zdobyć przewagę rynkową,
 • awansowałeś/aś lub jesteś w nowej roli i potrzebujesz wsparcia w pierwszym okresie,
 • wchodzisz w nowe środowisko pracy i potrzebujesz adaptacji,
 • masz wrażenie, że ze wsparciem kogoś doświadczonego możesz zajść dalej,
 • zakładasz lub prowadzisz swój biznes i potrzebujesz wsparcia,
 • twoja firma przechodzi kryzys i szukasz ratunku,
 • widzisz, że coś nie działa w firmie lub organizacji, którą zarządzasz, ale nie wiesz co,
 • chcesz zbudować spójny i autentyczny wizerunek swój i/lub swojej firmy,

to ten proces jest jak najbardziej dla Ciebie!

Praca odbywa się w oparciu o proces rozwojowy ze stosunkowo zdefiniowaną strukturą w oparciu o jeden z modeli rozwoju w zależności od obszaru pracy i potrzeb Klienta, a także kierunku rozwoju i tempa pracy. Każdy proces rozpoczyna się od analizy sytuacji i wyłonienia kierunku pracy, zdefiniowania celu i jego mierników. Następnie spotykamy się na sesjach trwających 1,5h, odbywających się w interwałach dwu-, trzy- lub czterotygodniowych. Najczęściej jest to 6 – 9 sesji, choć w indywidualnych przypadkach bywa więcej. W zależności od potrzeb, a także indywidualnych potrzeb każdego Klienta proces trwa średnio 5 – 7 miesięcy. Może trwać również znacznie dłużej, nawet ok. roku, w zależności od głębokości pracy, zakresu zagadnień, interwałów czasowych pomiędzy sesjami lub innych indywidualnych potrzeb Klienta.

Częstotliwość sesji nie może ulec zwiększeniu, ze względu na odbywającą się pracę pomiędzy nimi, rekomendowane jest wydłużanie procesu, w miejsce przyspieszania. Metody i narzędzia dobierane w zależności od potrzeb Klienta, etapu i ustaleń zakresu pracy, za jego wiedzą i wyraźną zgodą oraz po uwzględnieniu w kontrakcie.

 • Indywidualne sesje mentoringowe
 • Narzędzia coachingowe – pytania odkrywające i ćwiczenia
 • Wiedza i doświadczenie mentora
 • Modelowanie
 • Scenki, odgrywanie ról
 • Techniki zadawania pytań naprowadzających
 • Kwestionariusz Preferencji Insights DiscoveryTM
 • Praca warsztatowa, własna i materiały naukowe
 • Feedback (informacja zwrotna)
 • Gry i narzędzia rozwojowe
 • Praca zdalna (telefon, wideokonferencja, e-mail

Na skuteczność tej metody składa się kilka aspektów:

To mentee jest źródłem zasobów, a mentoring ma na celu ich wydobycie

Dzięki pracy z mentorem Klient poznaje swoje mocne strony, rozwija samoświadomość oraz dąży do realizacji własnego potencjału. Sam posiada umiejętności, by pokonać bariery, zaś mentor pomaga mu je zidentyfikować oraz dostarcza przydatnych informacji. Klient dowiaduje się jak skutecznie funkcjonować w organizacji (różnych środowiskach biznesowych, branżach, stanowiskach etc.). Jednak to on sam decyduje jak i czy chce z tego skorzystać.

Rolą mentora NIE jest dawanie rad

Mentor może odwoływać się do własnego doświadczenia i korzystać z posiadanych umiejętności, nie przekazuje jednak posiadanej wiedzy, lecz wskazuje tylko jej elementy, które mogą nadać szerszą perspektywę poruszanym zagadnieniom. Klient sam podejmuje decyzje i ponosi ich konsekwencje. Zadaniem mentora jest wsparcie, dostarczenie zawodowej inspiracji i stymulacji, podczas gdy podopieczny doświadcza przywództwa.

Mentee i mentor są sobie równi
To partnerska relacja i kluczowe dla relacji są wzajemne zaufanie, zrozumienie empatia, oraz zasada poufności oraz szacunku. Mentor pełni rolę przyjaciela i zaufanego doradcy, jednak praca przebiega na poziomie profesjonalnym. Relacja jest nastawiona na rozwój ucznia zapewnia jednak okazję do uczenia się i rozwoju dla obu stron.

Holistyczne podejście
Mentoring nie jest psychoterapią, więc nie dotyczy przeszłości i jej analizy. Jednak jesteśmy składową swoich doświadczeń, a zatem tego, co nas spotkało w przeszłości i aby praca była efektywna niezbędny bywa również wgląd w szerszą perspektywę, dotyczącą też życia prywatnego. Podobnie jak w coachingu biznesowym czy job coachingu następują czasem odwołania do życia prywatnego, osobistych refleksji czy przeszłości.

Mentee dokonuje wyboru obszarów pracy
Praca koncentruje się na obszarach, które z punktu widzenia Klienta/mentee są istotne dla jego rozwoju. Temat spotkania pochodzi od niego lub jest przez niego zaakceptowany. Mentor podąża za Klientem i poświęca poszczególnym kwestiom tyle czasu, ile potrzebuje Klient.

Mentoring stanowi formę pracy, a właściwie współpracy, podobną do coachingu, jednak różniącą się nieco. To sposób budowania kompetencji i wiedzy skupiony na rozwoju własnym poprzez kontakt z osobą o większym stażu, doświadczeniu lub wiedzy. Opiera się na pracy przy użyciu narzędzi stosowanych w coachingu, przy akceptującej obecności i uważności, jednak Klient, zwany w mentoringu mentee, rozwijając się dostaje również inspirację i może korzystać z doświadczenia mentora. Partnerska relacja jest oparta jest na ciągłym wsparciu i rozwoju, który jest nakierowany na efektywne szukanie rozwiązań i skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami. Mentor dzieli się doświadczeniem i wiedzą, ale nie doradza, nie oferuje gotowych rozwiązań i nie decyduje za Klienta. To po stronie mentee jest znalezienie skutecznego i służącego mu jak najlepiej rozwiązania w oparciu o własne zasoby i wiedzę, a także o mądrość, wiedzę i doświadczenie swojego mentora.