biznes, organizacja

Zajmuję się doradztwem personalnym i projektami rozwojowymi w zakresie budowania zaangażowania i efektywności indywidualnej, zespołowej i organizacyjnej. Wszystko, co leży w obszarze odkrycia i lepszego wykorzystania potencjału, jakim są w organizacji ludzie i wartości. Pracuję też z przedsiębiorstwami w sytuacjach kryzysowej lub przy pierwszych oznakach nadciągających trudności.

Na co dzień pracuję z procesem zmiany i rozwoju. Moja praca leży na pograniczu doradztwa, mentoringu i coachingu. Opracowuję procesy i narzędzia, które odzwierciedlają realne potrzeby firmy, pomagają skutecznie zarządzać i wspierają jej strategię biznesową.

Na projekty patrzę nie tylko z perspektywy coacha, mentora czy konsultanta, ale też menadżera, pracownika czy szefa HR oraz klienta czy człowieka w zmianie. Pozwala mi na to własne kilkunastoletnie doświadczenie organizacyjne, a także własna transformacja. 

W CZYM MOGĘ POMÓC?​