odkrywanie powołania

„Każda droga to jedna z miliona dróg. Dlatego musisz zawsze pamiętać, że droga jest tylko drogą… Musisz zadać sobie pytanie:
‘Czy gdy idziesz tą drogą czujesz bicie swojego serca?’ Jeśli nie, nie powinieneś nią podążać”.

Carlos Castaneda

Czasem przychodzi w życiu człowieka taki moment, kiedy czuje, że to, co ma i jak żyje mu już nie wystarcza. Że chce żyć lepiej, pełniej, bardziej, bliżej… Bliżej tego czegoś, czego nie umie zdefiniować. Siebie, wszechświata, natury, wartości? Nie wiadomo. Ma potrzebę wiedzieć kim jest, po co tu jest, jak żyć, by osiągnąć spełnienie. To odzywa się najgłębszy poziom człowieka, duchowość. Potrzeba znalezienia swojego miejsca na ziemi. Miejsca, w którym wszystkie klocki wskakują na miejsce, wszystkie puzzle tworzą spójny obraz, a każdy trybik działa idealnie naoliwiony. Wtedy powietrze ma inny smak, serce bije mocno, a z oczu bije blask. Czasem za daleko odeszliśmy od siebie, od swoich korzeni i od tego, kim byliśmy i pojawia się potrzeba, by wrócić. I wtedy trzeba wrócić, bo żadna droga, która oddala cię od siebie nie jest dobrą drogą… Nawet, jeśli kroczy nią cały świat…

faq

Jeśli:

 • czujesz, że to, jak dzisiaj żyjesz już ci nie wystarcza,
 • pojawiają się i wracają do ciebie pytania o sens życia, misję, twoje miejsce na ziemi itp.,
 • chcesz się rozwijać wewnętrznie/duchowo i szukasz wsparcia i inspiracji,
 • chcesz poznać siebie i odkryć swoją prawdę,
 • chcesz zacząć żyć autentycznie, w zgodzie ze sobą,
 • chcesz poznać i rozwijać swoją osobowość, by móc pełniej i lepiej żyć z ludźmi i sobą,
 • wierzysz, że możesz bardziej, pełniej, lepiej
 • wierzysz, że jest coś więcej niż tylko praca, obowiązki i kredyt,
 • jeśli zmęczyło cię już podejście: „piątek, piąteczek, piątunio” i chcesz żyć pełnią życia każdego dnia tygodnia
 • jesteś gotów być, zamiast mieć

to proces okrywania swojego powołania jest jak najbardziej dla ciebie!

Praca odbywa się w oparciu o proces rozwojowy bez narzuconej i zdefiniowanej struktury, proces kształtuje Klient swoimi potrzebami, kierunkami i tempem pracy, coach w zaufaniu do procesu podąża za nim. Każdy proces rozpoczyna się długą sesją otwierającą trwającą 5 – 7h. Następnie spotykamy się na sesjach trwających 1,5h, odbywających się w interwałach jedno- dwu- lub trzytygodniowych. W zależności od pakietu i ilości sesji, a także indywidualnych potrzeb każdego Klienta proces trwa średnio 3 – 6 miesięcy. Może trwać również dłużej znacznie, nawet ok. roku, w zależności od głębokości pracy, zakresu zagadnień, interwałów czasowych pomiędzy sesjami lub innych indywidualnych potrzeb Klienta.

Czasu trwania i tempa pracy nie można określić jednoznacznie przed rozpoczęciem pracy, gdyż jest to całkowicie indywidualna kwestia związana z osobowością, odczuwaniem, przeżywaniem i doświadczaniem. Podobnie jest z celem, cel w takim procesie jest jedynie obranym kierunkiem z ustalonymi umownymi miernikami (rozpoznaniami) i może ulegać weryfikacji, modyfikacji, a także całkowitej zmianie w wyniku dezaktualizacji w związku z odkryciami.

Częstotliwość sesji nie może ulec zwiększeniu, ze względu na odbywającą się pracę pomiędzy nimi, rekomendowane jest wydłużanie procesu, w miejsce przyspieszania. Metody i narzędzia dobierane w zależności od potrzeb Klienta, etapu i ustaleń zakresu pracy, za jego wiedzą i wyraźną zgodą oraz po uwzględnieniu w kontrakcie.

Zyskanie perspektywy

Odpowiedź na pytanie, o co tak naprawdę mi chodzi, przyjrzenie się z wielu perspektyw aktualnej sytuacji, zagłębienie się w świat blokad i lęków, tego co stopuje czy powstrzymuje, ale i w świat perspektyw, opcji i możliwości, sprawdzenie, co kryje się za potrzebą zmiany, dotarcie do realnych i prawdziwych pobudek, nie tylko tych świadomych, które często bywają jedynie pozorne, po to, by zmiana w efekcie przyniosła pożądany i trwały skutek.

Odkrywanie głębi

Poznawcza praca głęboka nad różnymi obszarami na styku psychologii głębi, filozofii, duchowości, egzystencjalizmu, nad odkryciem prawdziwych wartości, których realizacja rozświetla nas od środka, nad odkryciem swojej misji czy poczucia przeznaczenia, które umożliwiają odczuwanie szczęścia i satysfakcji w życiu i pracy. Budowanie świadomości i rozumienia motywów swojego działania, a także roli w życiu. Odkrywanie sensu i drogi, jaką kroczymy.

 • Coaching transformacyjny w ujęciu integracyjnym
 • Praca głęboka metodą i narzędziami Points of Youâ
 • Głębokie pytania, empatia i transformująca obecność
 • Analiza skryptu życiowego i inne narzędzia z nurtu Analizy Transakcyjnej
 • Narzędzia z nurtu pozytywnej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Metoda NVC (Non-Violent Communication)
 • Praca systemowa
 • Praca z poziomem lingwistycznym wspomagającym zmianę
 • Praca z emocjami i energią życiową
 • Praca z autorskimi Kartami Wartości
 • Inne gry i narzędzia rozwojowo-terapeutyczne