leadership, efektywność osobista

„Nie ma nic równie nieefektywnego, jak efektywne robienie tego, czego robić się wcale nie powinno”.

Peter Drucker

Praca nad obszarem przywództwa, podobnie jak i efektywności osobistej, to głęboki proces rozwojowy oparty na poznaniu siebie, przy wsparciu wykwalifikowanego coacha i mentora. Pozwala dotrzeć do tego kim jesteś życiowo i zawodowo, jakie masz wartości, co jest dla ciebie ważne i czego chcesz od pracy. Pozwala też ustalić, jaki sposób funkcjonowania, jakie środowisko i jaka kultura zagwarantuje ci sukces i zadowolenie oraz spełni twoje oczekiwania.

Otrzymasz wiedzę o tym jaki jest i gdzie leży twój potencjał, jakie przed tobą możliwości i kierunki, jakimi dysponujesz zasobami, co masz do zaoferowania. Poznajesz swoje słabości oraz ograniczenia, uczysz się jak sobie z nimi radzić, identyfikujesz obszary do zagospodarowania. Doświadczasz akceptacji i szczerości wobec siebie, urealniasz swoje wyobrażenie o sobie i bierzesz odpowiedzialność za kierunek, w którym podążysz.

To praca nad autentycznością, spójnością i integralnością, które są niezbędnym elementem satysfakcjonującego życia zawodowego. Na różnych etapach procesu mogą być wykorzystywane różne metody pracy. Najczęściej praca odbywa się na podstawie Indywidualnego Profilu Osobowości Insights DiscoveryTM, który skraca znacząco etap poznania siebie i w krótkim czasie pozwala zadecydować o materiale do pracy lub kierunku procesu. Choć nie jest to warunkiem koniecznym, zwłaszcza jeśli ktoś już dysponuje taką wiedzą.

Insights DiscoveryTM to model opisujący style funkcjonowania. To narzędzie psychometryczne zbudowane w oparciu o typologię osobowości C. G. Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja. Indywidualny profil daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach rozwoju osobistego, o leżących w naszych preferencjach osobowościowych postawach i potrzebach przekładających się na relacje, jakie budujemy oraz na nasz styl działania. To narzędzie, które można wykorzystywać do wielu celów, na wielu płaszczyznach i na różnych głębokościach pracy nad samoświadomością i efektywnością indywidualną.

faq

Jeśli:

 • chcesz poznać swój styl funkcjonowania i sprawdzić, co będzie dla ciebie skuteczne,
 • chcesz się nauczyć budować zaangażowanie w swojej organizacji,
 • chcesz się dowiedzieć, kiedy jesteś w swojej mocy i jakie działania ci służą,
 • chcesz być prawdziwym liderem dla swojej organizacji i ludzi,
 • chcesz poznać swoją wartość, to kim jesteś, by móc skutecznie poprowadzić ludzi,
 • chcesz się nauczyć skutecznie komunikować z różnymi ludźmi,
 • chcesz wiedzieć, jak budować długotrwałe i owocne relacje z innymi,
 • chcesz poznać i/lub rozwijać swój styl zarządzania, przywództwa i motywowania,
 • chcesz zwiększyć efektywność współpracy ze swoimi klientami, być lepszym handlowcem lub przedsiębiorcą,
 • chcesz poznać i uskutecznić swój sposób myślenia, podejmowania decyzji i działania,
 • chcesz nauczyć się budować i zarządzać efektywnymi zespołami,
 • chcesz nauczyć się skutecznej informacji zwrotnej budującej zaangażowanie,
 • chcesz się dowiedzieć więcej o sobie, rozwijać się i spełniać zawodowo,

to usługa Leadership/Efektywność osobista jest jak najbardziej dla Ciebie!

Praca odbywa się w oparciu o proces rozwojowy w oparciu o cel wynikający z indywidualnych potrzeb i/lub indywidualnego profilu osobowości. Proces kształtuje Klient swoimi potrzebami, kierunkami i tempem pracy, coach w zaufaniu do procesu podąża za nim. Proces rozpoczyna się wypełnieniem Kwestionariusza Preferencji Insights DiscoveryTM lub krótką sesją otwierającą trwającą 3 – 4h. Następnie spotykamy się na sesjach trwających 1,5h, odbywających się w interwałach jedno- dwu- lub trzytygodniowych. W zależności od pakietu i ilości sesji, a także indywidualnych potrzeb każdego Klienta proces trwa średnio 3 – 6 miesięcy.

Czasu trwania i tempa pracy nie można określić jednoznacznie przed rozpoczęciem pracy, gdyż jest to całkowicie indywidualna kwestia związana z osobowością, odczuwaniem, przeżywaniem i doświadczaniem. Cel w takim procesie bywa mniej lub bardziej zdefiniowany, czasem jest obranym kierunkiem z ustalonymi umownymi miernikami (rozpoznaniami) i może ulegać weryfikacji, modyfikacji, a także całkowitej zmianie w wyniku dezaktualizacji w związku z odkryciami.

Częstotliwość sesji nie może ulec zwiększeniu, ze względu na odbywającą się pracę pomiędzy nimi, rekomendowane jest wydłużanie procesu, w miejsce przyspieszania. Metody i narzędzia dobierane w zależności od potrzeb Klienta, etapu i ustaleń zakresu pracy, za jego wiedzą i wyraźną zgodą oraz po uwzględnieniu w kontrakcie, głównie jednak to coaching i/lub mentoring.

 • Kwestionariusz Preferencji Insights DiscoveryTM
 • Informacja zwrotna
 • Coaching
 • Mentoring
 • Ćwiczenia
 • Gry i narzędzia rozwojowe
 • Praca zdalna (telefon, wideokonferencja, e-mail)

Indywidualny profil osobowości to szereg informacji o Tobie, przygotowywanych na bazie odpowiedzi własnych w Kwestionariuszu Preferencji Insights DiscoveryTM, którego wypełnienie trwa około 20 min. Praca z profilem może odbywać się w kilku opcjach: od skróconej, jednorazowej sesji informacji zwrotnej 180 min, poprzez kilkugodzinny warsztat efektywności indywidualnej, aż po cykl spotkań lub sesji coachingowych czy mentoringowych, gdzie kolejne sesje są odpowiedzią na potrzeby Klienta.

Profil Indywidualny wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym. Prezentuje informacje z zakresu ogólnego stylu funkcjonowania, mocnych i słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, komunikowania się, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego, wskazówek dotyczących dalszego rozwoju, grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną.

Profil otrzymujesz w dwóch formach, wydruk oraz wersja elektroniczna w formacie pdf. Zakres informacji, jakie o sobie otrzymujesz zależy od opcji, jaką wykupisz. Profil może być podstawowy (informację jak wyżej), ale może również składać się z różnych dodatkowych modułów, zawierających bardziej szczegółowe lub ukierunkowane informacje.

Profil osobowości może być w wersji podstawowej, a także rozszerzonej lub pełnej. Indywidualnie i samodzielnie decydujesz, jakim zakresem wiedzy o sobie chcesz dysponować i jaki jest Ci potrzebny/konieczny do rozwoju. Możemy to również ustalić wspólnie, jeśli uznasz, że moje wsparcie w tym obszarze będzie dla Ciebie korzystne.

Moduł Podstawowy – Profil Indywidualny – wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym. Prezentuje informacje z zakresu ogólnego stylu funkcjonowania, mocnych i słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, komunikowania się, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego, wskazówek dotyczących dalszego rozwoju, grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną.

Zarządzanie – podaje cenne informacje, pomocne szczególnie w programach z zakresu przywództwa oraz rozwoju kompetencji menedżerskich. Pomaga on członkom kadry zarządzającej przyjrzeć się swoim własnym stylom zarządzania oraz potrzebom osób, którymi zarządzają w kategoriach motywacji, środowiska pracy oraz preferowanego stylu zarządzania. Rozdział Zarządzanie prezentuje informacje na temat respondenta dotyczące jego idealnego otoczenia, motywowania preferowanego stylu zarządzania, skutecznych metod zarządzania nim.

Skuteczna Sprzedaż – zdiagnozowanie różnic pomiędzy wysoką a przeciętną efektywnością zespołu handlowego jest możliwe we wszystkich fazach procesu sprzedaży. Rozdział ten okaże się pomocny dla każdego, kto w swojej pracy wykorzystuje techniki sprzedaży i wywierania wpływu. Dzięki połączeniu Rozdziałów Podstawowego oraz Skuteczna Sprzedaż można przyjrzeć się funkcjonowaniu pracownika, jego mocnym i słabszym stronom na każdym etapie sprzedaży, od przygotowania i nawiązania kontaktu aż po rozwijanie współpracy. Moduł ten stanowi również doskonałe uzupełnienie programów szkoleniowych z zakresu sprzedaży i może być dostosowany do każdego modelu sprzedaży, jaki jest wykorzystywany w organizacji. Jest to również świetne narzędzie coachingowe dla dyrektorów handlowych, które mogą oni wykorzystać w pracy ze swoim zespołem. Rozdział Skuteczna Sprzedaż składa się z następujących części: styl sprzedaży, zanim rozpocznie się sprzedaż, identyfikowanie potrzeb, przedstawianie oferty, pokonywanie obiekcji, finalizowanie współpraca, wskaźniki preferencji stylu sprzedaży.

Rozwój osobisty – to kontynuacja Rozdziału Podstawowego, umożliwiająca zrozumienie ogólnego stylu funkcjonowania, a także pomaga w zgłębianiu wiedzy na temat możliwości wzrostu i doskonalenia siebie w różnych obszarach rozwoju indywidualnego, włączając w to zagadnienia z zakresu kreatywności oraz wyznaczania celów. Rozdział może być wykorzystany jako integralna część programu Insights DiscoveryTM Efektywność Indywidualna, a także może stanowić wsparcie w procesie coachingu. Moduł ten prezentuje informacje dotyczące: celów i wyzwań, zarządzania sobą w czasie, kreatywności i stylów uczenia się.

Moduł Podstawowy i Zarządzanie stanowią bazę do pracy m.in. podczas programu Discovery – Efektywność Zespołu™, które oferuję zespołom. Więcej w ofercie dla Klienta Biznesowego.

Moduł Podstawowy i Skuteczna Sprzedaż stanowią bazę do pracy m.in. podczas programu Discovery – Efektywna Sprzedaż™, które dedykowane są jednostkom lub zespołom sprzedaży. Więcej w ofercie dla Klienta Biznesowego.

Możliwa jest praca na podstawie innych narzędzi do samopoznania takich jak: Extended Disc, Fris, Disc, Maxi Disc, Thomas, jednak profil nie może być starszy niż 2 lata.

W wiadomości elektronicznej otrzymujesz prywatny link do Kwestionariusza Preferencji i stylów działania na stronie www licencjodawcy. W polu Kod Referencyjny wpisujesz swoje Imię i Nazwisko i rozpoczynasz zaznaczanie cech, które najbardziej i najmniej opisują Ciebie. Wypełnienie Kwestionariusza zajmuje zwykle około 20-25 minut i dobrze mieć ten czas zarezerwowany z dala od dystraktorów lub zewnętrznych bodźców, by móc w skupieniu poświęcić się wypełnieniu. Na końcu otrzymujesz powiadomienie, że Twój kwestionariusz został skutecznie dostarczony i możesz ocenić proces. Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi zostaje przygotowany Profil Indywidualny składający się z szeregu informacji o Tobie, we wcześniej uzgodnionym zakresie.