zmiana zawodowa

„Jestem w stanie kontrolować tylko to, czego jestem świadom. To czego nie jestem świadom ma kontrolę nade mną. Świadomość daje mi władzę”.

John Whitmore

To proces, który ma dostarczyć wiedzy i narzędzi niezbędnych do podjęcia świadomych decyzji i właściwych kroków na drodze do zmiany zawodowej. Takich, które w rezultacie doprowadzą dokładnie do założonego celu. Pozwala uzyskać odpowiedzi, obrać najlepszy kierunek, następnie gruntownie się przygotować, zaplanować działania i je skutecznie wdrożyć. Holistyczny i kompleksowy projekt zapewniający świadome i profesjonalne przeprowadzenie procesu zmiany zawodowej.

Zmiana pracy zaczyna się bowiem znacznie wcześniej niż przeglądanie ogłoszeń. I nie ogranicza się do wysyłania aplikacji. Można to porównać do podróży. By móc wybrać optymalny środek lokomocji i odpowiednio się spakować musimy znać nie tylko nasze położenie i destynację, ale i charakter wyjazdu czy czas trwania. To wymaga zatrzymania się i zastanowienia, kim jesteś zawodowo, czym dysponujesz, czego szukasz, kiedy twoja efektywność jest największa, co dalej chcesz robić, gdzie chcesz dotrzeć i po co. Dopiero potem następuje moment ustalenia, jakie działania należy podjąć.

Umożliwia poznanie ukrytych motywacji stojących za decyzją o zmianie zawodowej, które nieznane sterują z tylnego siedzenia, sabotując wysiłki i szkodząc. Pozwala na analizę doświadczeń i osiągnięć zawodowych, przyjrzenie się karierze z perspektywy odtwarzanych schematów, a także na zdefiniowanie swojego zawodowego Ja, które niezbędne są do autorefleksji i weryfikacji założeń. Świadomość kompetencji, możliwości i potencjału, ograniczeń i słabych stron, a także własnych potrzeb i preferencji umożliwia wybór najlepszego obszaru lub kierunku swojej dalszej ścieżki zawodowej, skutecznej strategii poszukiwań, a także zbudowanie dobrego wizerunku kandydata.

Wszystko to razem zwiększa w Tobie świadomość i poczucie własnej wartości, odpowiedzialność za swoje życie zawodowe, poczucie bycia partnerem w tym procesie i w biznesie. W rezultacie wzrasta wewnątrzsterowność, pewność siebie, zaangażowanie i motywacja, najbardziej pożądane wartości wśród kandydatów i pracowników.

Dość bycia petentem i bycia zdanym na pracodawcę! Zostań partnerem w tym procesie i świadomie decyduj o swoim życiu zawodowym!

Podcast „O świadomej zmianie zawodowej”.

Artykuł o tym, po co komu wsparcie w zmianie zawodowej

(link przenosi do bloga i odcinka Lady w korpo: Po co komu specówka od kariery?)

Zdefiniowanie Zawodowego Ja

Analiza wszystkich decyzji, doświadczeń zawodowych, osób oraz innych elementów wpływających na późniejsze życie i kolejne decyzje zawodowe, identyfikacja schematów i wzorców zachowań, zarówno wzmacniających jak i blokujących, zdefiniowanie tego jaką rolę i znaczenie ma praca, jaką rolę odgrywasz w swoim życiu zawodowym oraz kim jesteś i jak definiujesz swoją karierę.


Badanie kariery

Analiza zatrudnienia, strukturalizacja zdobytego doświadczenia, analiza kompetencji, określenie słabych i mocnych stron, identyfikacja atutów i osiągnięć oraz ograniczeń i braków kompetencyjnych.


Poznanie siebie

Badanie profilu osobowości przy użyciu Kwestionariusza Preferencji Insights DiscoveryTM – poznanie swojego indywidualnego stylu działania, głębsze zrozumienie siebie, poznanie swoich mocnych, słabych stron, indywidualnego stylu funkcjonowania, stylu zarządzania, a także wartości wnoszonych do zespołu. Praca z własną efektywnością. Na życzenie.


Model operacyjny

Wybór obszaru poszukiwań w oparciu o zebraną wiedzę o sobie, zdefiniowanie szans i zagrożeń związanych ze zmianami, ustalenie oczekiwań względem nowej pracy, identyfikacja potencjalnych możliwości, pula kierunków poszukiwań. Ten etap definiuje dalszą pracę doradczą, w podziale na dwie wykluczające się ścieżki pracy: Pracownik lub Przedsiębiorca.


Praca nad dossier

Zebranie informacji do stworzenia odpowiedniego, spersonalizowanego profilu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie treści cv oraz listu motywacyjnego językiem korzyści, w oparciu o atuty, kluczowe kompetencje i osiągnięcia, standardy rynkowe, słowa kluczowe w systemach wyszukiwania kandydatów, wiedzę psychologiczną z zakresu osobowości, perswazji i relacji, storytelling. Indywidualny, unikalny układ graficzny, bez korzystania z gotowych szablonów. Stworzenie profilu biznesowego na LinkedIn.


Rozmowa kwalifikacyjna

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – wskazówki dotyczące prezentacji podczas rozmowy, trening interpersonalny, wiedza dotycząca metod i psychologii rekrutacji i relacji oraz sposobów działania rekruterów, próbna rozmowa z rekrutacyjna w oparciu o konkretne ogłoszenie o pracę, wideo nagranie rozmowy (na życzenie), analiza zachowania i informacja zwrotna.


Wizerunek Kandydata

Wiedza dotycząca najlepszych i najskuteczniejszych praktyk budowania dobrego wizerunku kandydata do pracy, a także największych błędów popełnianych podczas poszukiwania pracy, wiedza z zakresu budowania marki własnej, zasad i kanałów komunikacji, oraz zasad rządzących biznesowymi mediami społecznościowymi (LinkedIn).


Dystrybucja aplikacji

Poznanie wymagań branży i realiów na rynku pracy, wiedza na temat kanałów rekrutacji i skutecznych metod komunikacji z rekruterami, budowanie własnej sieci kontaktów biznesowych, baza agencji rekrutacyjnych, rekomendacje do headhunterów.

faq

Jeśli:

 • jesteś niezadowolony/-a ze swojej pracy i chcesz ją zmienić,
 • chcesz lepszej pracy, z większym potencjałem (również finansowym),
 • chcesz poznać/sprawdzić swoją wartość na rynku pracy,
 • masz staż pracy w jednej firmie powyżej 10 lat i pierwsze trudności ze znalezieniem, innej pracy,
 • zaczyna towarzyszyć Ci poczucie stagnacji lub niemocy zawodowej,
 • nie wiesz, jak odnaleźć się na szybko zmieniającym się rynku pracy,
 • chcesz świadomie zadecydować o swoimi kolejnym kroku zawodowym,
 • chcesz aktywizować się zawodowo po długiej nieobecności na rynku,
 • chcesz zwyczajnie znaleźć lepszą pracę,

to ten proces jest jak najbardziej dla Ciebie!

Budujesz świadomość swojej wartości i swoich możliwości, a także otrzymujesz wiedzę o narzędzia niezbędne do skutecznego poszukiwania pracy:

 • Adekwatną ocenę swojej wiedzy, doświadczenia, zdolności i wartości na rynku
 • Pełną świadomość tego, kim zawodowo jesteś, na co Cię stać, co dla Ciebie, a co nie
 • Wiedzę o rynku pracy, kanałach jej poszukiwania i sposobach rekrutacji
 • Profesjonalne, spersonalizowane dossier – CV, list motywacyjny, profil na LinkedIn
 • Wiedzę, skuteczne sposoby i narzędzia do budowania wizerunku kandydata
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (wiedza i trening) i jej symulację
 • Rekomendacje do rekruterów
 • Wsparcie networkingowe
 • Autentyczne resume przygotowane indywidualnie, maksymalizujące efektywność
 • Profesjonalny biznesowy foto portret, autentyczny i spójny, wzmacniający przekaz CV
 • Poznasz „zasady gry” i nauczysz się jak grać, by wygrywać

UWAGA! Nie korzystam z generatora CV. Ściśle współpracuję z grafikiem i fotografem nad każdym dokumentem. Każdy jest wyjątkowy i otrzymuje indywidualną szatę graficzną i treść spójne z osobowością i celami, jakie wypracujemy. Fotograf otrzymuje istotne dla Twojego wizerunku informacje przed sesją zdjęciową, by wzmocnić przekaz merytoryczny wizualnym i pokazać na zdjęciach prawdziwego człowieka i to kim zawodowo jesteś. Cały przekaz jest spójny i autentyczny, buduje Twoją silną markę i mocną pozycję na tle pozostałych kandydatów.

Wszystko to razem zwiększa w Tobie świadomość i poczucie własnej wartości, odpowiedzialność za swoje życie zawodowe, poczucie bycia partnerem w tym procesie i w biznesie. W rezultacie wzrasta wewnątrzsterowność, pewność siebie, zaangażowanie i motywacja, najbardziej pożądane wartości wśród kandydatów i pracowników.

 • Job coaching
 • Mentoring
 • Doradztwo zawodowe (forma niedyrektywna)
 • Wywiad behawioralny
 • Ćwiczenia
 • Bilans zawodowy
 • Badanie kompetencji
 • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 • Scenki, odgrywanie ról
 • Kwestionariusz Preferencji Insights DiscoveryTM
 • Praca warsztatowa i własna
 • Feedback (informacja zwrotna)
 • Gry i narzędzia rozwojowe
 • Praca zdalna (telefon, wideokonferencja, e-mail

Nie, nie daję. To proces rozwojowy i budujący samoświadomość, a także odpowiedzialność za własne działania i wybory. To trochę jak nauka języka, można kogoś nauczyć jak mówić poprawnie, ale nikt do mówienia czy używania tej wiedzy nie zmusi. A zatem tyle jest gwarancji, ile własnej odpowiedzialności i zaangażowania w projekt. Jeśli Klient angażuje się w 100%, ma 100% gwarancji, że będzie zadowolony z tego, co wypracował i gdzie doszedł w swoich decyzjach zawodowych.