psychoterapia

„Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci”.

Zygmunt Freud

Są takie momenty w życiu, że trzeba sobie pomóc…

Ból jest już zbyt duży; poczucie beznadziei nie ma końca; rzeczywistość jest zbyt czarna, a pomocy i sił brak… Czasem jest tak, że kolejne związki tak samo źle się kończą; życie toczy się w cyklu skrajnych emocji szarpiących do głębi lub uwikłanie w relacji sprawia, że mamy wrażenie, że z tej matni nie ma wyjścia. A bywa, że nic nie ma sensu i poranne wstanie z łóżka jest powyżej sił; napady gniewu targają tak, że nie sposób opanować słów i zbyt wiele strat to już kosztowało; niezrozumiałe zaś napady płaczu nie mają końca. A czasem lęk lub ataki paniki paraliżują tak, że egzystencja ogranicza się do znanych miejsc lub czterech ścian własnego pokoju…

Zaburzenia emocjonalne, lękowe czy osobowości są czasem niewidoczne i tylko nieznacznie przeszkadzają, czasem jednak znacząco utrudniają funkcjonowanie, a bywa, że zwyczajnie je uniemożliwiają. Doświadczone w przeszłości traumy wymagają uzdrowienia i zaopiekowania, zbudowane strategie przetrwania nie odpowiadają już dłużej potrzebom i nie służą dobrze, a utrwalone szkodliwe wzorce wciąż odtwarzanych emocji wymagają uwolnienia i uleczenia.

faq

Jeśli:

  • doświadczasz różnych osobistych trudności związanych z samooceną, negatywnym obrazem i brakiem akceptacji siebie, surowym wewnętrznym krytykiem, zablokowaną ekspresją emocji lub impulsywnością, nieumiejętnością dotarcia do swoich uczuć lub nazwania ich
  • borykasz się z problemami w relacjach z innymi osobami, takimi jak problemy w komunikacji, poczucie braku zrozumienia, wsparcia, akceptacji ze strony bliskich, agresją/przemocą występującą w związku
  • odczuwasz konsekwencje indywidualne lub relacyjne w wyniku wychowywania się w rodzinie, gdzie występowało uzależnienie od alkoholu lub innych używek/zachowań, nadużycia na tle emocjonalnym, fizycznym czy seksualnym
  • zauważasz u siebie coś niepokojącego w postaci obserwowanych objawów złego samopoczucia/depresji, różnego rodzaju objawów lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, uzależnień, natrętnych myśli, nadmiernej kontroli lub poczucia przymusu wykonywania jakichś czynności
  • przechodzisz aktualnie przez trudne, bolesne doświadczenia życiowe jak np. rozwód czy traumatyczne rozstanie, strata bliskiej osoby, ciężka, przewlekła lub śmiertelna choroba bliskiego, inna trauma jakiegokolwiek rodzaju, utrata pracy, czy też inne kryzysowe wydarzenia.

to psychoterapia jest jak najbardziej dla ciebie!

To proces powolnego uzdrawiania pozwalający na zajęcie się doświadczanymi przez Klienta problemami, poprzez spotkanie się z nimi i odkrycie oraz zrozumienie ich przyczyn leżących w dzieciństwie, przeżycie na nowo źródeł emocjonalnych trudności, ponownie w dorosłości i doświadczenie innych wzorców przeżywania i relacyjnych. To poszerzanie samoświadomości na poziomie emocjonalnym i poznawczym. Lepszy kontakt z sobą samym pozwala na zwiększenie poczucia wpływu i odpowiedzialności za swoje życie a tym samym zwiększa elastyczność w dokonywaniu wyborów. Psychoterapia daje możliwość przyglądania się sobie, a także doświadczania samego siebie oraz otaczającego świata z większą uwagą i świadomością. Pozwala na dostrzeżenie nowych możliwości i znaczeń, poszerzenie swojej samoświadomości, co w efekcie prowadzi do zmiany.

Psychoterapia jest to bardzo delikatny i powolny proces, który wymaga czasu, jak również bezpieczeństwa oraz stworzenia przez terapeutę i Klienta relacji opartej na zaufaniu i akceptacji. Stworzenie relacji terapeutycznej to nie tylko niezbędny element terapii, który pozwala Klientowi na doświadczanie i wprowadzenie zmian, ale również najbardziej skuteczny element procesu uzdrawiania i leczenia. Autentyczny kontakt, zrozumienie i akceptacja to baza terapii. Każdy Klient ma swoją własną, wyjątkową historię, indywidualny i unikalny sposób przetwarzania i przeżywania otaczającego świata i doświadczeń oraz zmaga się zazwyczaj z rozmaitymi i właściwymi dla siebie trudnościami. Wprowadzenie terapeuty w ten świat to klucz do sukcesu.

Praca odbywa się w oparciu o proces terapeutyczny bez narzuconej i zdefiniowanej struktury, proces kształtuje Klient swoimi potrzebami, kierunkami i tempem pracy, psychoterapeuta w zaufaniu do procesu podąża za nim. Każdy proces rozpoczyna się kilkoma sesjami konsultacyjnymi, na których dochodzi się do sedna dzisiejszego obszaru do pracy i uzgadnia kontrakt. Następnie spotykamy się na sesjach trwających 1h, odbywających się regularnie w interwałach tygodniowych lub częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Proces nie ma zdefiniowanego końca.

Czasu trwania i tempa pracy nie można określić jednoznacznie przed rozpoczęciem pracy, gdyż jest to całkowicie indywidualna kwestia związana z osobowością, odczuwaniem, przeżywaniem i doświadczaniem.

Rekomendowane jest by utrzymywać regularność sesji, ze względu na odbywającą się pracę pomiędzy nimi, a także ze względów bezpieczeństwa emocjonalnego. Metody i narzędzia dobierane w zależności od potrzeb Klienta, etapu i ustaleń zakresu pracy, za jego wiedzą i wyraźną zgodą oraz po uwzględnieniu w kontrakcie.