warsztaty i wystąpienia rozwojowe

W ramach swojej działalności oferuję również warsztaty zamknięte i otwarte, a także wystąpienia z obszaru zarządzania opartego na wartościach, spectrum wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania, kompetencji przyszłości, a także zarzadzania energią życiową.

PRZYKŁADOWE TEMATY WARSZTATÓW I WYSTĄPIEŃ

Wyższy poziom życia i pracy

Żyjemy i pracujemy coraz szybciej. Ten dramatyczny w skutkach bieg dominuje nasze życie szkodząc kreatywności, innowacyjności, zaangażowaniu, jakości i głębokim więziom i przemyśleniom, które są nam niezbędne do utrzymania równowagi i spokoju, a także jakości naszego życia. W końcu, co ważne dla wszystkich, szkodzi to także jakości i satysfakcji z pracy. Czy można to zmienić? Można. Warsztat jest o tym jak zarządzać swoją energią życiową i zapobiegać wypaleniu życiowemu i zawodowemu, a także o zapomnianych potrzebach, które niszczą człowieka i jego efektywność. Dzięki niemu dowiecie się, jak żyć i pracować mądrze, roztropnie i z dbałością o siebie, by wartość tego, kim jesteście i co oferujecie wciąż wzrastała. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.


Efektywność osobista

Każdy z nas ma indywidualny styl funkcjonowania wynikający z osobowości. To sposób, w jaki postrzegamy i interpretujemy świat i ludzi, indywidualny sposób podejmowania decyzji i wchodzenia w relacje. Z niego wynikają nasze mocne i słabe strony, styl komunikacji, a także nasza efektywność w pracy, wartości wnoszone do zespołu czy strategie interpersonalne. Poznanie swojego indywidualnego stylu pomaga lepiej zrozumieć siebie i innych, a także świadomie korzystać ze swojego potencjału. Możemy budować swoją skuteczność poprzez wzmacnianie mocnych stron i minimalizowanie inwestycji w słabe lub stosowanie strategii, które nam nie służą. Główna idea narzędzia Insights DiscoveryTM, opartego na jungowskiej typologii osobowości to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.


Warsztat transformacyjny budujący samoświadomość „Witajcie w swojej bajce”

Każdy człowiek ma nieuświadomiony plan na życie, stworzony we wczesnym dzieciństwie, który konsekwentnie realizuje. Taki scenariusz, który odtwarza w każdym obszarze życia. Swoją bajkę. Unikalny sposób funkcjonowania i postrzegania świata i siebie. Poznanie, co jest jego treścią i zrozumienie jak wpływa na nas teraz, dorosłych już ludzi – jest kluczem do budowania samoświadomości i podejmowania decyzji o trwałej zmianie. Warsztat pozwala zajrzeć w głąb siebie i odkryć na podstawie dziecięcej bajki swój skrypt na dorosłe życie. Analiza bajki jest poruszającym doświadczeniem i może być ciekawym wstępem do dalszej pracy rozwojowej. Pozwala poznać przekonania o sobie, innych i świecie, które stanowią sedno naszego skryptu – naszej decyzji o tym, jak chcemy przeżyć życie. Warto to wiedzieć, jeśli chcemy żyć i pracować świadomie.


Wypalenie zawodowe – o co chodzi?

Wykład ekspercki połączony z dyskusją na temat coraz szerszego i coraz bardziej niepokojącego zjawiska, jakim jest wypalenie, niezależnie od tego czy zawodowe, czy życiowe. Pojęcie zostanie zdefiniowane, odróżnione od innych, zostaną omówione objawy a także sposoby na sprawdzanie, możliwe przyczyny, skutki, a także sposoby na zapobieganie. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji.